Skip to main content
Public Health

Inovační projekty na podporu rozvoje zdraví mohou čerpat finanční prostředky z programu pro zdraví v rámci provádění související strategie EU .

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny zveřejňuje od roku 2005 výzvy k předkládání návrhů na projekty, vypisuje granty, pořádá konference a navazuje vztahy se subjekty, které těchto prostředků využívají.

Evropská komise rovněž dostává dodatečné prostředky od Evropského parlamentu na pilotní projekty , které se mají použít ke zkvalitnění budoucích politických opatření v oblasti výživy a tělesné aktivity a k nalezení osvědčených postupů, jež by se daly využít pro realizaci těchto projektů i v jiných evropských městech a regionech.