Skip to main content
Public Health

Innovativa projekt för framsteg på folkhälsoområdet kan få finansiering från EU:s folkhälsoprogram för att bidra till målen för EU:s folkhälsostrategi .

Sedan 2005 sköter genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor ansökningsomgångarna för projekten, förvaltar bidragen, organiserar konferenser och sköter kontakterna med mottagarna av folkhälsoprogrammets stödpengar.

Dessutom bidrar Europaparlamentet med pengar till pilotprojekt för att ta fram bättre åtgärder för kost och motion och kartlägga god praxis som andra städer och regioner kan använda för liknande projekt.