Przejdź do treści głównej
Public Health

Innowacyjne projekty promujące zdrowie mogą otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach programu ochrony zdrowia , który ma na celu wdrażanie strategii UE w zakresie zdrowia .

Od 2005 r. Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów zarządza zaproszeniami do składania wniosków dotyczącymi projektów, przyznaje dotacje, organizuje konferencje i utrzymuje relacje z odbiorcami wsparcia finansowego w ramach programów ochrony zdrowia.

Komisja Europejska otrzymuje też od Parlamentu Europejskiego dodatkowe fundusze na projekty pilotażowe mające na celu ulepszenie działań politycznych dotyczących żywienia i aktywności fizycznej oraz poszukiwanie najlepszych rozwiązań służących do realizowania podobnych projektów w innych miastach lub regionach UE.