Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Novatoriski projekti, kas attīsta veselības jomu, var saņemt ES finansējumu no veselības aizsardzības programmas , lai īstenotu ES stratēģiju veselības jomā .

Kopš 2005. gada Veselības un patērētāju izpildaģentūra vada projektu konkursus, organizē dotāciju piešķiršanu, rīko konferences, uztur attiecības ar veselības aizsardzības programmas finansējuma saņēmējiem.

Eiropas Komisija saņem arī papildu finansējumu no Eiropas Parlamenta pilotprojektiem ar mērķi turpmāk uzlabot politiskos lēmumus uztura un fiziskās aktivitātes jomā un apzināt labu praksi, ko varētu izmantot šādiem projektiem arī citās Eiropas pilsētās vai reģionos.