Направо към основното съдържание
Public Health

Придружаващ доклад

Здравните профили на държавите са съпроводени от придружаващ доклад, изготвен от Европейската комисия. В доклада се представят подбрани хоризонтални наблюдения въз основа на анализа на профилите на държавите.

Придружаващият доклад от 2021 г. в рамките на цикъла „Състояние на здравеопазването в ЕС“ се състои от две части.

Част 1 е посветена на издръжливостта на европейските здравни системи в контекста на пандемията от COVID-19. Анализът е съсредоточен върху 3 основни аспекта:

  • Разбиране на широкообхватните здравни последици от пандемията от COVID-19. Сложните преки и непреки здравни последици от пандемията от COVID-19 са обхванати само частично от наличните в момента показатели. За пълното разбиране на тези последици ще е необходимо да се съберат и анализират още данни през следващите години.
  • Трайно извличане на ползите от цифровите иновации в областта на здравното обслужване и общественото здраве. COVID-19 предизвика изключително ускоряване на въвеждането на цифрови здравни инструменти в областта на здравното обслужване и общественото здраве. След пандемията оценката на ефикасността, разходната ефективност и цялостното въздействие на тези цифрови технологии ще бъде от първостепенно значение за реализирането на потенциала им и за устойчивото им използване в дългосрочен план.
  • Преосмисляне на стратегиите и планирането относно работната сила в здравния сектор след пандемията от COVID-19. Дългогодишният проблем с недостига на работна сила в повечето европейски здравни системи изпъкна особено силно по време на пиковете на пандемията. Укрепването на устойчивостта на работната сила в здравния сектор ще изисква действия на много нива, включително подобряване на планирането на работната сила и увеличаване на инвестициите в иновации по отношение на микса от умения в съчетание с трайно увеличаване на работната сила.

В част 2 от придружаващия доклад са представени основните констатации от 29-те здравни профила на държавите, изготвени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската обсерватория за здравни системи и политики.

Предишни издания

Latest updates