Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Здравето накратко: Европа

С поредицата доклади Здравето накратко: Европа се измерва напредъкът към постигането на ефективни, достъпни и устойчиви здравни системи в ЕС. Докладът, публикуван на всеки две години, съдържа безпристрастно, описателно сравнение на всички държави от ЕС въз основа на публично достъпни данни и показатели.

Най-новият доклад Здравето накратко: Европа бе публикуван през ноември 2020 г. Тази публикация е изготвена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в сътрудничество с Комисията и съдържа анализ на здравословното състояние на гражданите на ЕС и функционирането на здравните системи в Съюза.

Освен главите за здравния статус, рисковите фактори за здравето, разходите за здравеопазване, качеството и достъпа до грижи в 36 европейски страни докладът от 2020 г. включва 2 тематични глави от голямо значение за дневния ред на ЕС. Първата глава съдържа задълбочен анализ и оценка на устойчивостта на европейските здравни системи по отношение на здравната криза, предизвикана от COVID-19. Във втората глава е представена оценка на въздействието на замърсяването на въздуха върху здравето в Европа.

Здравето накратко: Европа (2020 г.)

Предишни издания на Здравето накратко: Европа