Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Здравни профили на държавите

Специалисти от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската обсерватория за здравни системи и политики (обсерваторията) подготвиха набор от 29 здравни профила на държавите, които обхващат всички членове на ЕС, както и Исландия и Норвегия. Здравните профили в рамките на цикъла „Състояние на здравеопазването в ЕС“ имат за цел да се съберат на едно място знания и информация за здравната система на всяка държава, за да могат да се правят сравнения между страните от Съюза. Профилите съдържат подробна информация, обхващаща актуалните предизвикателства и съответните мерки в областта на здравната политика във всяка страна.

Здравният профил на всяка държава включва:

  • кратко обобщение на здравния статус на държавата
  • определящите здравето фактори, като се поставя акцент върху поведенческите рискови фактори
  • информация за организацията на здравната система
  • анализ на ефективността, достъпността и устойчивостта на всяка здравна система.

Тази концептуална рамка се основава на целите, определени в съобщението на Комисията относно ефективни, достъпни и устойчиви здравни системи.

В здравните профили на държавите за 2021 г. са взети предвид специфичните предизвикателства пред здравната система в контекста на пандемията от COVID-19. В тях се прави подробен анализ на действията на националните здравни системи в отговор на пандемията от COVID-19.

Когато е целесъобразно, в здравните профили на държавите за 2021 г. също така се свързват представените в текста аналитични изводи с най-важните дейности на здравната политика на ЕС, които се изпълняват в рамките на Европейския здравен съюз, като например Европейския план за борба с рака, Фармацевтичната стратегия за Европа и европейското пространство на здравни данни.

Към всеки от здравните профили на държавите има придружаващ доклад.

Здравни профили на държавите (2021 г.)

* Моля, използвайте Internet Explorer, ако срещнете проблеми при отварянето на файловете в Google Chrome.

austria_flag.gif

Австрия: немскианглийски

italy_flag.gif

Италия: италианскианглийски

belgium_flag.gif

Белгия: френски нидерландскианглийски

latvia_flag.gif

Латвия: латвийскианглийски

bulgaria_flag.gif

България: българскианглийски

lithuania_flag.gif

Литва : литовскианглийски

croatia_flag.gif

Хърватия: хърватскианглийски

luxembourg_flag.gif

Люксембург: френскианглийски

cyprus_flag.gif

Кипър: гръцкианглийски

malta_flag.gif

Малта: английски

czechrepublic_flag.gif

Чехия: чешкианглийски

netherlands_flag.gif

Нидерландия: нидерландскианглийски

denmark_flag.gif

Дания: датскианглийски

norway_flag.jpg

Норвегия: норвежкианглийски

estonia_flag.gif

Естония: естонскианглийски

poland_flag.gif

Полша: полскианглийски

finland_flag.gif

Финландия: финскианглийски

portugal_flag.gif

Португалия: португалскианглийски

france_flag.gif

Франция: френскианглийски

romania_flag.gif

Румъния: румънскианглийски

germany_flag.gif

Германия: немскианглийски

slovakia_flag.gif

Словакия: словашкианглийски

greece_flag.gif

Гърция: гръцкианглийски

slovenia_flag.gif

Словения: словенскианглийски

hungary_flag.gif

Унгария: унгарскианглийски

spain_flag.gif

Испания: испанскианглийски

iceland_flag.gif

Исландия: исландскианглийски

sweden_flag.gif

Швеция: шведскианглийски

ireland_flag.gif

Ирландия: английски

 

Предишни издания