Siirry pääsisältöön
Public Health

Oheisraportti

Euroopan komissio julkaisee maakohtaisten terveysprofiilien ohella oheisraportin, jossa esitetään maakohtaisiin profiileihin perustuvia yleisiä huomioita.

Terveyden tila EU:ssa -syklin vuoden 2021 ohjeisraportti on kaksiosainen.

Osassa 1 tarkastellaan, miten Euroopan maiden terveydenhuoltojärjestelmät ovat selvinneet covid-19-pandemiassa. Analyysissä keskitytään kolmeen keskeiseen opetukseen:

  • Covid-19-pandemian kauaskantoisten terveysvaikutusten ymmärtäminen. Koronaviruspandemian monimutkaiset suorat ja välilliset terveysvaikutukset voidaan havaita nykyindikaattoreilla vain osittain. Kokonaiskuvan saaminen edellyttää lisätietojen keräämistä ja analysointia tulevina vuosina.
  • Digitaalisen innovoinnin hyödyntäminen terveydenhuollon ja kansanterveyden alalla. Digitaalisten terveydenhuollon välineiden käyttöönotossa otettiin valtava harppaus pandemian aikana. Pandemian jälkimainingeissa on ensiarvoisen tärkeää arvioida niiden toimivuutta, kustannustehokkuutta ja kokonaisvaikutuksia, jotta digitaalista terveysteknologiaa voidaan hyödyntää ja ylläpitää pitkällä aikavälillä.
  • Terveydenhuollon työvoimastrategioiden ja -suunnittelun uudelleentarkastelu covid-19-pandemian jälkeen. Terveydenhuoltoalan pitkään jatkunut työvoimapula korostui voimakkaasti pandemian huippujen aikana useimpien Euroopan maiden terveydenhuoltojärjestelmissä. Terveydenhuoltohenkilöstön muutosjoustavuuden parantaminen edellyttää monentasoisia toimia. Työvoimasuunnittelua on tarkennettava, osaamisrakenteeseen liittyviin innovaatioihin on investoitava enemmän, ja työntekijöiden määrää on lisättävä tasaisesti.

Osassa 2 esitetään yhteenvedot taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja Euroopan terveysjärjestelmien ja -politiikkojen seurantakeskuksen (EOHSP) laatimien 29 maakohtaisen terveysprofiilin keskeisistä havainnoista.

Aiemmat raportit