Mur għall-kontenut ewlieni
Public Health

Approvazzjoni tas-sustanzi attivi

Il-valutazzjoni ta’ sustanzi attivi qabel l-approvazzjoni tagħhom għall-użu fil-prodotti bijoċidali titwettaq minn pajjiż tal-UE, segwita minn evalwazzjoni bejn il-pari li tinvolvi lill-pajjiżi kollha tal-UE, ikkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA). Din l-evalwazzjoni bejn il-pari sseħħ fi ħdan il-Kumitat dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPC). L-ECHA tagħti opinjoni lill-Kummissjoni dwar jekk sustanza attiva għandhiex tiġi approvata jew le.

Abbażi tal-konklużjonijiet tagħha, il-Kummissjoni tiddeċiedi jekk tapprovax l-użu tas-sustanza attiva fil-prodotti bijoċidali. Fejn meħtieġ għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, is-saħħa tal-annimali jew l-ambjent, approvazzjoni jista’ jkollha ċerta kundizzjonijiet biex ikun żgurat li r-riskji identifikati jiġu indirizzati kif xieraq matul l-awtorizzazzjoni ta’ prodott.

Sustanzi ta’ tħassib serju ħafna

Ir-Regolament fih kriterji biex gradwalment ineħħi l-użu ta’ sustanzi ta' tħassib serju ħafna u jiżgura li, maż-żmien, jintużaw alternattivi aħjar.

Dawn jinkludu sustanzi:

  • Ikklassifikati fil-kategorija tal-karċinoġeni 1A jew 1B
  • Ikklassifikati fil-kategorija tal-mutaġeni 1A jew 1B
  • Ikklassifikati fil-kategorija tat-tossiċi għar-riproduzzjoni 1A jew 1B
  • Li huma persistenti, bijo-akkumulattivi u tossiċi
  • Li huma persistenti ħafna u bijo-akkumulattivi ħafna
  • Interferenti endokrinali.

Ġie stabbilit programm ta’ rieżami biex jeżamina s-sustanzi attivi li diġà kienu tpoġġew fis-suq fl-1998 meta ġiet adottata l-ewwel leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-prodotti bijoċidali.

Deċiżjonijiet li jiċħdu l-approvazzjoni

Meta sustanza ma tiġix approvata taħt il-programm ta’ rieżami, il-prodotti bijoċidali li fihom din is-sustanza attiva normalment jitneħħew mis-suq fi żmien 12-il xahar, sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor mill-awtoritajiet kompetenti.

Lista tal-Unjoni ta’ sustanzi attivi approvati

Il-lista tas-sustanzi attivi approvati hija disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA u tinżamm aġġornata.

Informazzjoni relatata