Přejít na hlavní obsah
Public Health

Nahrávání a stahování dat

Informace o Společné vstupní bráně EU (EU-CEG) a o tom, jak funguje

Technické informace

Technické informace, které vaší firmě pomohou upravit její informační systém k podávání zpráv přes systém EU-CEG (včetně datových slovníků a instalačního souboru aplikace XML Creator), jsou pravidelně sdíleny v internetové aplikaci Evropské komise CIRCABC.

Veškerá příslušná dokumentace je sdílena v rámci zájmové skupiny CIRCABC zúčastněných stran z daného odvětví EUCEG.

UPOZORNĚNÍ: Dokumenty v knihovně zájmové skupiny jsou veřejně přístupné – k nahlédnutí do nich není potřeba předchozího povolení. Pokud však chcete dostávat oznámení o aktualizacích (např. když jsou zveřejněny nové dokumenty), připojte se k zájmové skupině a aktivujte odebírání automatických oznámení. K tomu však budete potřebovat účet EU Login (pokud jej ještě nemáte, můžete si ho vytvořit zde). Další informace o aktivaci automatických oznámení najdete v sekci CIRCABC Help.

Dokumenty jsou uloženy v knihovních složkách, jejichž názvy obsahují datum zveřejnění. Nové/aktualizované dokumenty jsou uvedeny jako první.

Pokyny k předkládání informací