Gå til hovedindholdet
Public Health

Internationale organisationer

EU samarbejder med internationale organisationer om at fastlægge, gennemføre og formidle sine sundhedspolitiske prioriteter. Der er specifikke samarbejdsordninger med:

  • Verdenssundhedsorganisationen (WHO)
  • Europarådet
  • Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Sundhedssamarbejde med Verdenssundhedsorganisationen (WHO)

Samarbejdet mellem Europa-Kommissionen og WHO er baseret på en brevveksling fra 2001, hvori der fastsættes generelle principper, målsætninger og procedurer, herunder regelmæssige møder på højt embedsmandsplan.

I 2020 fornyede Kommissionen og WHO's regionale kontor for Europa deres tilsagn om at arbejde sammen om at sikre det højest mulige niveau af sundhed og sundhedsbeskyttelse, i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling og særligt mål nr. 3 om sundhed og trivsel. De forpligtede sig til at udvide og uddybe samarbejdet om sundhedssikkerhed, sundhedssystemer, ikkesmitsomme sygdomme, herunder særligt kræft, bæredygtige fødevaresystemer og sundhed og sundhedssamarbejde med lande uden for EU.

Samarbejdet mellem EU og WHO foregår på 3 geografiske niveauer:

  • Globale problemer behandles i WHO's hovedkvarter i Genève.
  • Europæiske problemer behandles i WHO's regionale kontor for Europa i København
  • Problemer, der vedrører enkeltlande, behandles sammen med WHO i de pågældende lande.

På området overførbare sygdomme arbejder Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC ) også tæt sammen med WHO om en række emner. Der holdes møder på tre niveauer: det politiske niveau, det øverste ledelsesniveau og det tekniske niveau.

Kommissionen deltager som observatør i de årlige møder i WHO's Eksekutivkomité, i WHO's årlige generalforsamling (Verdenssundhedsforsamlingen) i Genève og i de årlige møder i WHO's regionale udvalg for Europa. Sammen med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) arbejder Kommissionen desuden med EU-landene om at udarbejde fælles erklæringer og forhandle tekster med andre lande. Dertil kommer, at Kommissionen deltager i de høringer, som WHO jævnligt iværksætter, for at sikre overensstemmelse mellem parternes politikker og aktiviteter.

Siden 2005 har Kommissionen sammen med WHO arbejdet på en række politiske projekter, der finansieres af EU's folkesundhedsprogram.

Rammekonventionen om tobakskontrol (FCTC) og det internationale sundhedsregulativ (IHR) er vigtige internationale sundhedslove, der er udarbejdet i WHO's regi. Kommissionen var stærkt involveret i forhandlingerne om konventionen og sundhedsregulativet og støtter implementeringen af dem.

Som partnere i verdenssundhedssikkerhedsinitiativet udarbejder Europa-Kommissionen og Verdenssundhedsorganisationen en køreplan for det fælles arbejde med:

  • Nødberedskab
  • Smitsomme sygdomme såsom hiv og aids og tuberkulose
  • Antimikrobiel resistens
  • Vaccination