Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Ръководства

Европейската комисия предоставя редица ръководства, за да подпомогне заинтересованите страни при прилагането на регламентите за медицинските изделия.

Ръководствата са правно необвързващи документи, чиято основна цел е да се осигури еднообразно прилагане на регламентите.

Щракнете върху бутона по-долу, за да прегледате всички ръководства

Ръководства

Координационната група по медицинските изделия (КГМИ) е одобрила документи по следните теми:

  • UDI (уникална идентификация на изделията)
  • EUDAMED (Европейска банка данни за медицинските изделия)
  • Европейска номенклатурна система за медицински изделия
  • Нотифицирани органи — клинично изпитване и оценка
  • Нови технологии
  • Други теми
  • Други ръководства