Skip to main content
Public Health

Európska komisia poskytuje celý rad usmerňovacích dokumentov s cieľom pomôcť zainteresovaným stranám pri vykonávaní nariadení o zdravotníckych pomôckach.

Ide o právne nezáväzné usmerňovacie dokumenty, ktorých hlavným účelom je zabezpečiť jednotnosť pri uplatňovaní týchto nariadení.

Ak chcete zobraziť všetky usmerňovacie dokumenty, kliknite na tlačidlo nižšie

Usmerňovacie dokumenty

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky (MDCG) schválila dokumenty týkajúce sa týchto tém:

  • UDI
  • EUDAMED
  • Európska nomenklatúra zdravotníckych pomôcok
  • Notifikované subjekty – klinické skúšanie a hodnotenie
  • Nové technológie
  • Iné témy
  • Ďalšie usmerňovacie dokumenty