Skip to main content
Public Health

EU-kommissionen tillhandahåller en rad vägledande dokument för att hjälpa de berörda aktörerna att genomföra förordningarna om medicintekniska produkter.

De vägledande dokument är inte rättsligt bindande utan deras huvudsakliga syfte är att se till att förordningarna tillämpas enhetligt.

Klicka på knappen nedan för att se alla vägledande dokument

Vägledande dokument

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter har godkänt dokument om följande ämnesområden:

  • UDI
  • Eudamed
  • Europeiska nomenklaturen för medicintekniska produkter
  • Anmälda organ Klinisk prövning och utvärdering
  • Ny teknik
  • Andra ämnen
  • Andra vägledande dokument