Skip to main content
Public Health

Evropská komise poskytuje řadu pokynů, které mají zúčastněným stranám pomoci při provádění nařízení o zdravotnických prostředcích.

Jedná se o právně nezávazné dokumenty, jejichž hlavním účelem je zajistit jednotnost při uplatňování nařízení.

Chcete-li zobrazit všechny pokyny, klikněte na tlačítko níže.

Pokyny

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky (MDCG) schválila dokumenty na tato témata:

  • Jedinečná identifikace prostředku (UDI)
  • EUDAMED
  • Evropský systém nomenklatury zdravotnických prostředků
  • Oznámené subjekty – klinické zkoušky a hodnocení
  • Nové technologie
  • Ostatní témata
  • Ostatní pokyny