Skip to main content
Public Health

Europa-Kommissionen stiller en række vejledninger til rådighed som hjælp til interessenterne ved gennemførelse af forordningen om medicinsk udstyr.

Det er juridisk ikke-bindende retningslinjer, der primært skal sikre en ensartet anvendelse af forordningen.

Klik på knappen herunder for at se alle vejledningerne

Vejledninger

Koordinationsgruppen for Medicinsk udstyr (MDCG) har godkendt vejledninger om følgende emner:

  • UDI
  • EUDAMED
  • Europæisk nomenklatur for medicinsk udstyr
  • Bemyndigede organer, klinisk afprøvning og evaluering
  • Nye teknologier
  • Andre emner
  • Andre vejledninger