Skip to main content
Public Health

Ponovna obdelava medicinskih pripomočkov

„Ponovna obdelava“ pomeni postopek, ki se izvaja na rabljenem pripomočku, da se omogoči njegova varna ponovna uporaba. Vključuje čiščenje, razkuževanje, sterilizacijo in s tem povezane postopke ter preskušanje in ponovno vzpostavitev tehnične in funkcionalne varnosti uporabljenega pripomočka.

V skladu z Uredbo (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih in Uredbo (EU) 2017/746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih je ponovna obdelava in nadaljnja uporaba pripomočkov za enkratno uporabo mogoča le, če jo dopušča nacionalno pravo.

V obeh uradnih besedilih so opisane nove odgovornosti fizičnih ali pravnih oseb, ki ponovno obdelujejo pripomoček za enkratno uporabo, da je ustrezen za nadaljnjo uporabo, in prevzamejo obveznosti proizvajalcev, zlasti v zvezi s sledljivostjo.

Več o ponovni obdelavi medicinskih pripomočkov