Przejdź do treści głównej
Public Health

Informacje ogólne

Inicjatywa „State of Health in the EU” („Stan zdrowia w UE”) ma na celu ułatwienie dostępu do informacji na temat systemów opieki zdrowotnej, wiedzy fachowej i najlepszych praktyk osobom zajmującym się kształtowaniem polityki w dziedzinie zdrowia.

Cyklem zarządza Komisja Europejska, a w ramach nieustających wysiłków na rzecz wspierania wymiany wiedzy w całej UE inicjatywa czerpie również z prac Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz European Observatory on Health Systems and Policies (Europejskiego Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej).

W ramach cyklu „State of Health in the EU” gromadzona jest najnowsza dokumentacja na temat zdrowia, która następnie przedstawiana jest w serii zwięzłych, przystępnie napisanych sprawozdań.

Na cykl „State of Health in the EU” składają się cztery główne elementy.

  • Wspólny raport OECD i Komisji Health at a Glance: Europe zawiera horyzontalną ocenę wydajności krajowych systemów opieki zdrowotnej w UE. Zawiera również dwa rozdziały tematyczne poświęcone ważnym kwestiom.
  • Poszczególne krajowe profile zdrowotne, dostosowane do sytuacji i specyfiki każdego kraju UE, zawierają ocenę mocnych i słabych stron ich systemów opieki zdrowotnej.
  • Sprawozdanie podsumowujące, publikowane wraz z krajowymi profilami zdrowotnymi, ukazuje niektóre spośród najistotniejszych tendencji w transformacji systemów opieki zdrowotnej w UE.
  • Organy ds. zdrowia w krajach UE mogą zwrócić się o zorganizowanie dobrowolnych wymian z udziałem ekspertów zaangażowanych w cykl „State of Health in the EU”, aby przedyskutować z nimi wyniki i potencjalne rozwiązania polityczne.

Cykl „State of Health in the EU” wspiera państwa członkowskie poprzez zapewnienie mocniejszych podstaw faktograficznych w dziedzinie zdrowia. Komisji umożliwia dostęp do danych i analiz politycznych koniecznych do wspierania kształtowania polityki i współpracy na szczeblu UE.

Wideo

2018_state_video.jpg