Gå til hovedindholdet
Public Health

State of Health in the EU tager sigte på at gøre information, ekspertise og bedste praksis inden for sundhedssystemerne let tilgængelig for politiske beslutningstagere og alle, der hjælper med at udforme sundhedspolitikker.

Processen styres af Kommissionen, men trækker på arbejdet i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og European Observatory on Health Systems and Policies (Observatory) i den løbende indsats for at fremme udveksling af viden i hele EU.

State of Health in the EU samler de nyeste oplysninger om sundhed og videreformidler dem i en række kortfattede og let tilgængelige rapporter.

Den løbende proces for State of Health in the EU har fire overordnede faser:

  • Den fælles OECD-Kommissionsrapport Health at a Glance: Europe giver en vurdering på tværs af landene af de nationale sundhedssystemers resultater i EU. Den har desuden to tematiske kapitler om vigtige emner.
  • De landespecifikke sundhedsprofiler, som er tilpasset til de særlige rammer og kendetegn for hvert enkelt EU-land, vurderer de respektive sundhedssystemers styrker og udfordringer.
  • En sammenfattede rapport, der offentliggøres sammen med de landespecifikke sundhedsprofiler, viser nogle af de vigtigste tendenser i omstillingen af sundhedssystemerne i EU.
  • Sundhedsmyndighederne i EU-landene kan anmode om frivillige dialoger med de eksperter, der er involveret i State of Health in the EU, for at drøfte resultaterne og de mulige politiske løsninger.

State of Health in the EU understøtter EU-landenes indsats ved at styrke dokumentationsgrundlaget. Processen giver Kommissionen data og politikanalyser til støtte for politikudvikling og samarbejde på EU-plan.

Video

2018_state_video.jpg