Siirry pääsisältöön
Public Health

Tupakoinnin torjuntaa koskevan lainsäädäntökehyksen arviointi

Komission arvioinneissa tarkastellaan nykyisten politiikkojen, ohjelmien ja lainsäädännön tuloksellisuutta. Sitä, kuinka hyvin tietty toimenpide on toiminut (tai toimii), arvioidaan näytön perusteella ottaen huomioon aiemmin vaikutustenarvioinnin yhteydessä tehdyt ennusteet. Arvioinnissa ei arvioida ainoastaan sitä, mitä on tapahtunut. Siinä tarkastellaan myös sitä, miksi jotakin on tapahtunut (ja mitä merkitystä asiaan liittyvillä EU:n toimilla on mahdollisesti ollut), ja jos mahdollista, kuinka suuri muutos tapahtuneesta on seurannut. Toisin sanoen tarkoituksena on (mahdollisuuksien mukaan) tehdä johtopäätöksiä EU:n toimien vaikutuksista haluttuihin tuloksiin.

Tämän arvioinnin ajankohtana EU:n tupakoinnintorjuntatoimet ovat saaneet uutta pontta EU:n syöväntorjuntasuunnitelmasta. Kyseisen suunnitelman tavoitteena on ”tupakaton sukupolvi”, eli vuoteen 2040 mennessä tupakkatuotteiden käyttäjiä saisi olla enää alle 5 prosenttia väestöstä nykyisten noin 25 prosentin sijasta. Välitavoitteena on saavuttaa WHO:n asettama 30 prosentin suhteellinen vähentämistavoite tupakkatuotteiden käytössä vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2010. Sen toteutuessa tupakoinnin yleisyys EU:ssa olisi noin 20 prosenttia.

Tällä toimintapolitiikkaa koskevan kuulemisen verkkosivustolla käsitellään tupakoinnin torjuntaa koskevan lainsäädäntökehyksen arviointia, ja sitä päivitetään säännöllisesti tiedoilla viimeisimmistä tapahtumista ja tulevista kuulemistoimista. Sen kautta pyritään myös tavoittamaan asiaankuuluvia sidosryhmiä ja saamaan ne osallistumaan mahdollisimman tehokkaasti sekä ilmoitetaan tulevista tapahtumista.

Asiakirjoja