Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Проекти

Новаторските проекти за развитие на здравеопазването могат да получат средства от ЕС по линия на здравната програма в рамките на изпълнението на здравната стратегия на ЕС .

От 2005 г. Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните се занимава с поканите за предложения за проекти и отпускането на безвъзмездни средства, организира конференции и поддържа връзки с бенефициентите на средства по здравната програма.

През ноември 2013 г. Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните организира работна среща за обмен на добри практики при проектите за превенция на зависимости.