Skip to main content
Public Health

Projekti

Novatoriski projekti, kas attīsta veselības jomu, var saņemt ES finansējumu no veselības aizsardzības programmas , lai īstenotu ES stratēģiju veselības jomā .

Kopš 2005. gada Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra vada projektu konkursus, organizē dotāciju piešķiršanu, rīko konferences, uztur attiecības ar veselības aizsardzības programmas finansējuma saņēmējiem.

Lai apmainītos ar labākajām atkarības novēršanas projektu īstenošanas metodēm, 2013. gada novembrī Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra rīkoja semināru.