Skip to main content
Public Health

Innowacyjne projekty sprzyjające rozwojowi ochrony zdrowia mogą otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach programu ochrony zdrowia , który ma na celu wdrażanie europejskiej strategii zdrowia .

Od 2005 r. Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności zarządza zaproszeniami do składania wniosków dotyczących projektów, przyznaje dotacje, organizuje konferencje i utrzymuje stosunki z odbiorcami wsparcia finansowego w ramach programów ochrony zdrowia.

W listopadzie 2013 r. odbyły się warsztaty służące wymianie dobrych praktyk w zakresie projektów zapobiegania uzależnieniom organizowane przez Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia Rolnictwa i Żywności.