Skip to main content
Public Health

Projektid

Innovatiivsed tervisearengut edendavad projektid, mis aitavad rakendada ELi tervisestrateegiat , võivad terviseprogrammi kaudu saada ELi rahalist toetust.

Alates 2005. aastast haldab Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet projektikonkursse ja toetusi, korraldab konverentse ning hoiab suhteid terviseprogrammi toetussaajatega.

Lisaks ennetusprojektidele korraldas Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet 2013. aasta novembris häid tavasid käsitleva seminari.