Skip to main content
Public Health

Projekt

Innovativa projekt för framsteg på folkhälsoområdet kan få finansiering från EU:s folkhälsoprogram för att bidra till målen för EU:s folkhälsostrategi .

Sedan 2005 sköter genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea) ansökningsomgångarna för projekten, förvaltar bidragen, organiserar konferenser och sköter kontakterna med mottagarna av folkhälsoprogrammets stödpengar.

I november 2013 höll Chafea en workshop för att diskutera hur man bäst förebygger missbruk.