Skip to main content
Public Health

Projekter

Innovative projekter for udvikling på sundhedsområdet kan få støtte fra EU under sundhedsprogrammet som led i EU's sundhedsstrategi .

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer har siden 2005 stået for indkaldelser af forslag til projekter og tager sig også af tilskud, konferencer og forbindelser med støttemodtagere under sundhedsprogrammet.

I november 2013 afholdt Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer en workshop for udveksling af god praksis inden for forebyggelse af afhængighed.