Skip to main content
Public Health

Projektai

Novatoriškiems projektams, kuriais plėtojama sveikatos priežiūra, gali būti skirta ES lėšų pagal sveikatos programą . Šiais projektais įgyvendinama ES sveikatos strategija .

Nuo 2005 m. Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga administruoja kvietimus teikti paraiškas dėl projektų ir rūpinasi dotacijomis, konferencijomis ir ryšiais su lėšų pagal sveikatos programą gavėjais.

2013 m. lapkritį Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga surengė seminarą, kuriame buvo pasidalyta priklausomybės prevencijos projektų gerosios praktikos pavyzdžiais.