Skip to main content
Public Health

Proiecte

Proiectele inovatoare care promovează îmbunătățirea sănătății pot primi fonduri UE prin programul în domeniul sănătății , una dintre modalitățile de implementare a strategiei UE privind sănătatea .

Începând din 2005, Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente gestionează cererile de propuneri de proiecte și procedurile de acordare a granturilor, organizează conferințe și se ocupă de relațiile cu beneficiarii fondurilor alocate prin programul în domeniul sănătății.

În noiembrie 2013, Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente a organizat un atelier pentru schimburi de bune practici în domeniul proiectelor de prevenire a dependenței.