Přejít na hlavní obsah
Public Health

Projekty

Inovační projekty na podporu rozvoje v oblasti zdraví mohou čerpat finanční prostředky z programu pro zdraví v rámci provádění související strategie EU .

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny má od roku 2005 na starosti výzvy k předkládání návrhů na projekty, vypisuje granty, pořádá konference a navazuje vztahy se subjekty, které těchto prostředků využívají.

V listopadu 2013 uspořádala agentura seminář o sdílení osvědčených postupů pro projekty zaměřené na prevenci závislosti.