Направо към основното съдържание
Public Health

Европейската комисия осигурява подкрепа в три основни области: съфинансиране на проекти, подпомагане на информационни прояви (и особено на годишните конференции за електронно здравеопазване на високо равнище) и управление на структури за осведомяване, изграждане на контакти, обмен на добри практики и разработване на политики.

Голяма част от проектите, свързани с електронното здравеопазване, се съфинансират от ЕС по линия на няколко програми.

Latest updates and documents