Mur għall-kontenut ewlieni
Public Health

L-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea jista' jinqasam fi tliet oqsma ewlenin: il-kofinanzjament tal-proġetti, l-appoġġ għal avvenimenti li jqajmu l-għarfien (b'mod partikolari l-konferenzi ta' livell għoli Saħħa-e tal-Presidenza ) u l-ġestjoni ta' strutturi biex titqajjem għarfien u jinbnew netwerks, isir skambju tal-aħjar prattika u tiżviluppa l-politika.

Għadd kbir ta' proġetti li għandhom x'jaqsmu mas-Saħħa-e kienu kkofinanzjati mill-UE permezz ta' diversi programmi.