Skip to main content
Public Health

EU-kommissionens stöd kan delas in i tre huvudgrupper: samfinansiering av projekt, stöd till upplysningsevenemang (främst den årliga e-hälsokonferensen som anordnas av EU:s ordförandeland ) samt driften av strukturer för upplysningsverksamhet och nätverksbyggande, utbyte av bästa praxis och utveckling av verksamheten.

EU har finansierat många projekt med e-hälsoanknytning genom sina olika program.