Skip to main content
Public Health

De Europese Commissie verstrekt steun op drie hoofdgebieden: 1) cofinanciering van projecten, 2) steun voor voorlichtingsevenementen (m.n. de jaarlijkse conferenties over eHealth op hoog niveau ) en 3) lopende structuren voor voorlichting en de opbouw van netwerken, het uitwisselen van goede werkwijzen en beleidsontwikkeling.

De EU heeft via diverse programma's een groot aantal projecten op het gebied van eHealth gecofinancierd.