Skip to main content
Public Health

Europos Komisijos paramą galima suskirstyti į tris pagrindines rūšis: bendras projektų finansavimas, parama informavimo renginiams (visų pirma metinėms pirmininkaujančios šalies rengiamoms aukšto lygio e. sveikatos konferencijoms ) ir vadovavimas struktūroms, kurių paskirtis – informuotumo didinimas ir tinklų kūrimas, dalijimasis patirtimi ir politikos formavimas.

Pagal kelias programas ES iš dalies finansavo daug su e. sveikata susijusių projektų.