Skip to main content
Public Health

Platforma pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví

Platforma pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví je hlavním fórem pro komunikaci a spolupráci mezi Evropskou komisí a zájmovými skupinami a organizacemi zabývající se veřejným zdravím. Zlepšuje také komunikaci mezi těmito organizacemi.

Cíle platformy:

 • vytvořit rámec pro dialog mezi Evropskou komisí a zájmovými skupinami a organizacemi z oblasti veřejného zdraví
 • usnadňovat úzce zaměřené diskuse mezi útvary Komise a takovými skupinami
 • napomáhat transparentnosti politického dialogu o veřejném zdraví
 • shromažďovat informace a odborné poznatky o otázkách veřejného zdraví
 • šířit informace o činnosti Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (např. o spolufinancovaných projektech z programu v oblasti zdraví)
 • identifikovat, sdílet a propagovat osvědčené postupy v oblasti zdravotní politiky
 • shromažďovat a šířit výsledky výzkumu
 • poskytovat informace o dalších oblastech politiky souvisejících se zdravím

Platformu mohou využívat všechny zájmové skupiny a organizace tohoto typu řádně registrované v EU a v rejstříku transparentnosti.

 • Pracovní postupy
 • Zasedání
 • Webináře živě
  Tyto webináře o aktuálních a důležitých tématech veřejného zdraví organizovala Platforma pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví ve spolupráci se zdravotnickými organizacemi.
  Zaregistrujte se jako uživatel platformy a můžete si prohlédnout všechny prezentace a další informace o těchto i dalších tématech.
  Registrovaní uživatelé mohou na platformě propagovat svou práci a oslovit tak velké množství lidí, kteří se o veřejné zdraví zajímají.