Skip to main content
Public Health

EU-platform voor gezondheidsbeleid

Het EU-platform voor gezondheidsbeleid is het belangrijkste communicatiekanaal en samenwerkingsverband tussen de belangengroepen en -organisaties enerzijds en de Europese Commissie anderzijds. Het zorgt ook voor een betere onderlinge communicatie tussen deze groepen en organisaties.

Het zorgt voor:

 • een kader voor dialoog tussen de Commissie en gezondheidsgerelateerde belangengroeperingen en -organisaties
 • vlot en doelgericht overleg tussen Commissiemedewerkers en deze groepen
 • een transparante dialoog over het gezondheidsbeleid
 • opbouw van kennis en expertise inzake volksgezondheid
 • verspreiding van informatie over projecten van DG Gezondheid en voedselveiligheid (bv. bij cofinanciering door het Gezondheidsprogramma)
 • het inventariseren, delen en aanmoedigen van goede beleidspraktijken
 • het verzamelen en verspreiden van onderzoeksresultaten
 • het verstrekken van informatie over ander beleid op het gebied van gezondheid.

Het platform staat open voor alle belangengroepen en -organisaties in de gezondheidssector die officieel in de EU gevestigd zijn en zijn ingeschreven in het transparantieregister.

 • Procedureregels
 • Vergaderingen
 • Live webinars
  De live webinars over actuele en belangrijke volksgezondheidsthema’s werden door het EU-platform voor gezondheidsbeleid georganiseerd, in samenwerking met gezondheidsorganisaties.
  Registreer u als gebruiker bij het EU-platform voor het gezondheidsbeleid als u alle webinars wilt bekijken of meer informatie over deze en andere onderwerpen zoekt.
  Geregistreerde gebruikers kunnen hun activiteiten op het platform onder de aandacht brengen van een groot publiek met een speciale interesse voor volksgezondheid.