Skip to main content
Public Health

ELi tervishoiupoliitika platvorm

ELi tervishoiupoliitika platvorm on peamine tervisevaldkonna huvirühmadele ja organisatsioonidele ning komisjonile mõeldud suhtlus- ja koostööfoorum. Samuti soodustab see nende organisatsioonide omavahelist suhtlust.

Selle eesmärk on:

  • pakkuda raamistikku dialoogiks komisjoni ja tervishoiuga seotud huvirühmade või organisatsioonide vahel;
  • lihtsustada sihipäraseid arutelusid komisjoni osakondade ja nende rühmade vahel;
  • muuta tervishoiupoliitika dialoog läbipaistvamaks;
  • suurendada teadmisi rahvatervise valdkonna probleemidest ja seotud oskusteabest;
  • levitada teavet tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi projektide (nt terviseprogrammi kaasrahastatud projektide) kohta;
  • teha kindlaks tervisepoliitika head tavad, neid jagada ja edendada nende kasutuselevõtmist;
  • koguda ja levitada teadusuuringute tulemusi;
  • anda teavet muude tervisega seotud poliitikavaldkondade kohta.

Platvorm on avatud kõigile tervishoiuga seotud huvirühmadele ja organisatsioonidele, kes on seaduslikult ELis ja läbipaistvusregistris registreeritud.