Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Платформа на ЕС за здравна политика

Платформата на ЕС за здравна политика е основният форум за комуникация и сътрудничество между групите по интереси и организациите в областта на здравеопазването и Европейската комисия. Благодарение на нея се подобрява и комуникацията между тези организации.

Тя има за цел:

 • предоставяне на рамка за диалог между Комисията и групите по интереси и организациите от сектора на здравеопазването;
 • улесняване на целенасочените дискусии между генералните дирекции на Комисията и тези групи;
 • прозрачност на диалога за здравната политика;
 • натрупване на знания и експертен опит в сферата на общественото здраве;
 • разпространяване на информация за проекти на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ (например за съфинансирани по линия на здравната програма проекти);
 • откриване, обмен и насърчаване на възпроизвеждането на добри практики в здравеопазването;
 • събиране и разпространяване на резултати от изследвания;
 • предоставяне на информация за други области на политиката, свързани със здравето.

Платформата е отворена за всички групи по интереси и организации от областта на здравеопазването, които са законно регистрирани в ЕС и са включени в регистъра за прозрачност.

 • Процедурен правилник
 • Заседания
 • Уебинари на живо
  Уебинарите на живо по актуални и важни теми в областта на общественото здраве бяха организирани от платформата на ЕС за здравна политика и организации за обществено здраве.
  Регистрирайте се като потребител на платформата на ЕС за здравна политика, за да имате достъп до всички презентации от уебинара и още информация по тези и други теми.
  Регистрираните потребители могат да представят работата си на платформата, като достигат до по-голяма аудитория, която специално се интересува от обществено здраве.