Направо към основното съдържание
Public Health

Групи по интереси

Широката общественост, групите по интереси и организациите могат да участват в свързаните със здравето дейности на ЕС посредством създадени от Европейската комисия структури. Тези структури насърчават подкрепата от страна на обществеността и специалистите, като осигуряват условия за полезен обмен и подпомагат основаното на факти създаване на политики.

Платформа на ЕС за здравна политика

Платформата на ЕС за здравна политика е основният форум за комуникация и сътрудничество между групите по интереси и организациите в областта на здравеопазването и Европейската комисия. Благодарение на нея се подобрява и комуникацията между тези организации.

Дейността на платформата е насочена към:

 • предоставяне на рамка за диалог между Комисията и групите по интереси и организациите от сектора на здравеопазването;
 • улесняване на целенасочените дискусии между генералните дирекции на Комисията и тези групи;
 • прозрачност на диалога за здравната политика;
 • натрупване на знания и експертен опит в сферата на общественото здраве;
 • разпространяване на информация за проекти на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ (например за съфинансирани по линия на здравната програма проекти);
 • откриване, обмен и насърчаване на възпроизвеждането на добри практики в здравеопазването;
 • събиране и разпространяване на резултати от изследвания;
 • предоставяне на информация за други области на политиката, свързани със здравето.

Платформата е отворена за всички групи по интереси и организации от областта на здравеопазването, които са законно регистрирани в ЕС и са включени в регистъра за прозрачност.

 • Процедурен правилник
 • Заседания
 • Уебинари на живо
  Уебинарите на живо по актуални и важни теми в областта на общественото здраве бяха организирани от платформата на ЕС за здравна политика и организации за обществено здраве.
  Регистрирайте се като потребител на платформата на ЕС за здравна политика, за да имате достъп до всички презентации от уебинара и още информация по тези и други теми.
  Регистрираните потребители могат да представят работата си на платформата, като достигат до по-голяма аудитория, която специално се интересува от обществено здраве.

Здравна награда на ЕС

Със здравната награда на ЕС Европейската комисия отличава забележителния принос на различни организации към здравеопазването или здравната политика в техните общности.

Всяка година здравната награда е посветена на различна тема, като на платформата на ЕС за здравна политика се публикува информация за добри практики, за да се вдъхновят останалите да възприемат подобни подходи.