Skip to main content
Public Health

Interesų grupės

Visuomenė, interesų grupės ir organizacijos gali prisidėti prie ES su sveikata susijusios veiklos naudodamosi Europos Komisijos įsteigtomis struktūromis. Tokiomis struktūromis skatinama visuomenės ir specialistų parama, užtikrinama, kad vyktų naudingi mainai ir politika būtų formuojama remiantis faktais.

ES sveikatos politikos platforma

ES sveikatos politikos platforma yra pagrindinis sveikatos srities interesų grupių bei organizacijų ir Europos Komisijos ryšių palaikymo ir bendradarbiavimo forumas. Ji taip pat padeda šioms organizacijoms geriau bendrauti tarpusavyje.

Ja siekiama:

 • suteikti pagrindą Komisijos ir su sveikata susijusių interesų grupių arba organizacijų dialogui;
 • palengvinti tikslines Komisijos padalinių ir tų grupių diskusijas;
 • užtikrinti dialogo sveikatos politikos klausimais skaidrumą;
 • gilinti žinias visuomenės sveikatos klausimais ir didinti atitinkamą kompetenciją;
 • skleisti informaciją apie Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato projektus (pvz., bendrai finansuojamus sveikatos programos projektus);
 • nustatyti gerąją sveikatos politikos patirtį, ja dalytis ir skatinti ją atkartoti;
 • rinkti ir skleisti mokslinių tyrimų rezultatus;
 • teikti informaciją apie kitas su sveikata susijusias politikos sritis.

Platformos veikloje gali dalyvauti visos šios su sveikata susijusios interesų grupės ir organizacijos, kurios yra teisiškai registruotos ES ir užsiregistravusios Skaidrumo registre.

 • Darbo tvarkos taisyklės
 • Posėdžiai
 • Tiesioginiai internetiniai seminarai
  Šie tiesioginiai internetiniai seminarai aktualiais ir svarbiais visuomenės sveikatos klausimais surengti naudojantis ES sveikatos politikos platforma, bendradarbiaujant su sveikatos organizacijomis.
  Užsiregistruokite kaip ES sveikatos politikos platformos naudotojas, kad rastumėte visus internetinio seminaro pristatymus ir daugiau informacijos šiomis ir kitomis temomis.
  Registruoti naudotojai gali reklamuoti savo darbą platformoje ir pasiekti didelę tikslinę auditoriją, kuri ypač domisi visuomenės sveikata.

ES sveikatos srities apdovanojimai

ES sveikatos apdovanojimu nevyriausybinėms organizacijoms Europos Komisija pabrėžia ypatingą nevyriausybinių organizacijų indėlį sveikatos priežiūros srityje arba vykdant sveikatos politiką savo bendruomenėse.

Kasmet ES sveikatos apdovanojimo tema vis kita, o gerosios patirties pavyzdžiai įtraukiami į Sveikatos politikos platformą, kad įkvėptų kitus laikytis panašaus požiūrio.