Skip to main content
Public Health

Eturyhmät

Suuri yleisö, eturyhmät ja erilaiset organisaatiot voivat osallistua terveyteen liittyviin EU:n toimiin Euroopan komission perustamien rakenteiden kautta. Rakenteet auttavat saamaan toimille kansalaisten ja ammattilaisten tuen. Niiden avulla voidaan myös varmistaa hyödyllinen vuoropuhelu ja se, että poliittiset päätökset perustuvat näyttöön.

EU:n terveyspolitiikkafoorumi

EU:n terveyspolitiikkafoorumi toimii pääasiallisena tiedotus- ja yhteistyökanavana terveyteen liittyvien eturyhmien ja organisaatioiden sekä Euroopan komission välillä. Foorumi myös tukee näiden organisaatioiden keskinäistä viestintää.

Sen tavoitteena on

 • tarjota puitteet komission ja terveysalan eturyhmien tai organisaatioiden väliselle vuoropuhelulle
 • helpottaa komission yksiköiden ja näiden ryhmien välisiä kohdennettuja keskusteluja
 • lisätä terveyspoliittisen vuoropuhelun avoimuutta
 • lisätä tietoa kansanterveysasioista ja alan asiantuntemuksesta
 • levittää tietoa komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston hankkeista (esim. yhteisrahoitetuista terveysohjelmahankkeista)
 • tunnistaa, jakaa ja edistää hyviä terveyspoliittisia käytäntöjä
 • koota ja levittää tutkimustuloksia
 • antaa tietoa muista terveyteen liittyvistä politiikanaloista.

Foorumi on avoin kaikille edellä mainituille terveysalan eturyhmille ja organisaatioille, jotka ovat laillisesti rekisteröityjä EU:ssa ja ovat rekisteröityneet myös avoimuusrekisteriin.

 • Työjärjestys
 • Kokoukset
 • Suorat verkkoseminaarit
  Nämä verkkoseminaarit, joissa käsiteltiin ajankohtaisia ja tärkeitä kansanterveyteen liittyviä kysymyksiä, järjesti EU:n terveyspolitiikkafoorumi yhdessä terveysalan organisaatioiden kanssa.
  Kun rekisteröidyt EU:n terveyspolitiikkafoorumin käyttäjäksi, voit tutustua kaikkiin verkkoseminaarin esityksiin ja löydät lisätietoa niistä ja muista aiheista.
  Rekisteröidyt käyttäjät voivat tehdä työtään tunnetuksi foorumilla ja tavoittaa laajan, nimenomaan kansanterveydestä kiinnostuneen kohderyhmän.

EU:n terveyspalkinto

Terveyspalkinnon avulla Euroopan komissio tuo esiin merkittävän panoksen terveydenhuollon tai terveyspolitiikan hyväksi.

Palkinnossa keskitytään joka vuosi eri teemaan. Siihen liittyviä hyviä käytäntöjä jaetaan EU:n terveyspolitiikkafoorumissa, jotta nämä toimintatavat yleistyisivät.