Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Záujmové skupiny

Široká verejnosť, záujmové skupiny a organizácie majú možnosť prispieť k činnostiam EÚ v oblasti zdravia prostredníctvom štruktúr zriadených Európskou komisiou. Tieto štruktúry podporujú účasť verejnosti a odborníkov, zabezpečujú užitočné výmeny informácií a tvorbu politiky založenú na dôkazoch.

Platforma pre politiku EÚ v oblasti zdravia

Platforma pre politiku EÚ v oblasti zdravia predstavuje hlavné fórum pre komunikáciu a spoluprácu medzi záujmovými skupinami a organizáciami a Európskou komisiou. Takisto zlepšuje komunikáciu medzi organizáciami navzájom.

Jej cieľom je:

 • poskytovať rámec pre dialóg medzi Komisiou a záujmovými skupinami alebo organizáciami v oblasti zdravia,
 • uľahčiť cielené diskusie medzi útvarmi Komisie a týmito skupinami,
 • zvýšiť transparentnosť dialógu o politike v oblasti zdravia,
 • prehĺbiť poznatky o otázkach verejného zdravia a príslušné odborné znalosti,
 • šíriť informácie o projektoch GR pre zdravie a bezpečnosť potravín (napr. projektoch spolufinancovaných z programu v oblasti zdravia),
 • identifikovať a vymieňať si dobré postupy v oblasti politiky zdravia a podporovať ich rozširovanie,
 • zhromažďovať a šíriť výsledky výskumu,
 • poskytovať informácie o iných politických oblastiach súvisiacich so zdravím.

Členom platformy sa môžu stať všetky záujmové skupiny a organizácie zamerané na otázky zdravia, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi zaregistrované v EÚ a v registri transparentnosti.

 • Rokovací poriadok
 • Zasadnutia
 • Živé webináre.
  Tieto živé webináre na aktuálne a dôležité témy týkajúce sa verejného zdravia zorganizovala platforma EÚ pre politiku v oblasti zdravia v spolupráci so zdravotníckymi organizáciami.
  Ak sa stanete registrovaným používateľom platformy EÚ pre politiku v oblasti zdravia, budete mať prístup k všetkým prezentáciám z webinárov a ďalším informáciám o týchto a iných témach.
  Registrovaní používatelia môžu na platforme propagovať svoju prácu a osloviť tak veľké množstvo ľudí, ktorí sa zaujímajú o otázky verejného zdravia.

Cena EÚ v oblasti zdravia

Prostredníctvom ceny EÚ v oblasti zdravia Európska komisia oceňuje vynikajúce príspevky k zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnej politike v rámci komunít.

Cena EÚ v oblasti zdravia sa každý rok týka inej témy a udeľuje sa za osvedčené postupy, ktoré sa uverejnia na platforme EÚ pre politiku v oblasti zdravia, aby slúžili ako inšpirácia pre iných.