Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Farmaceutska strategija za Europu

Farmaceutska strategija za Europu donesena 25. studenoga 2020. (pojednostavnjena verzija) usmjerena je na stvaranje regulatornog okvira otpornog na buduće promjene, na pružanje potpore industriji u promicanju istraživanja i tehnologija od kojih će pacijenti zaista imati koristi kad im je potrebna terapija te na bolje funkcioniranje tržišta. Strategijom će se u obzir uzeti i slabosti koje su izašle na vidjelo tijekom pandemije koronavirusa te će se poduzeti odgovarajuće mjere za jačanje sustava.

Temeljit će se na četiri stupa i sadržavati zakonodavne i nezakonodavne mjere kojima će se:

  • pacijentima zajamčiti pristup cjenovno pristupačnim lijekovima te pristupiti radu na neispunjenim zdravstvenim potrebama (primjerice u području antimikrobne otpornosti i rijetkih bolesti)
  • poduprijeti konkurentnost, inovativnost i održivost farmaceutske industrije EU-a te razvoj visokokvalitetnih, sigurnih, djelotvornih i ekološki prihvatljivijih lijekova
  • poboljšati mehanizmi za pripravnost i odgovor na krizu, promicati diversificirani i sigurni opskrbni lanci, riješiti problem nestašice lijekova
  • promicati visoka razina kvalitete, djelotvornosti i sigurnosnih standarda te tako Uniji dati snažan glas na svjetskoj razini.

Ova je inicijativa u skladu s novom industrijskom strategijom za Europu (pojednostavnjena verzija) i prioritetima navedenima u europskom zelenom planu, europskom planu za borbu protiv raka i europskoj digitalnoj strategiji.

Izazovi s kojima se suočava farmaceutski sektor

Stanovnici cijele Unije očekuju da im se osigura jednaka mogućnost pristupa sigurnim, modernim i cjenovno pristupačnim terapijama. Lijekovi u tome imaju važnu ulogu jer nude terapijske mogućnosti za dijagnozu, liječenje i prevenciju bolesti. Otvaranjem visokokvalificiranih radnih mjesta i ulaganjima u inovacije europski farmaceutski sektor uvelike pridonosi gospodarstvu EU-a.

Zahvaljujući digitalizaciji i inovacijama u upotrebi podataka iz prakse otvaraju se nove mogućnosti za razvoj i upotrebu lijekova. Međutim, inovativne terapije ne dopiru istom brzinom do svih pacijenata u Europi i može se dogoditi da zbog nestašice pacijenti nemaju pristup potrebnim lijekovima. Dosad nezabilježena pandemija koronavirusa dodatno je pokazala koliko je važno imati sustav otporan na krizu i osigurati dostupnost lijekova u svim okolnostima.

Europsko stanovništvo sve je starije, a EU se suočava sa sve većim teretom bolesti i novih prijetnji zdravlju kao što je COVID-19. Nadalje, zdravstveni sustavi i pacijenti imaju poteškoća u podmirivanju troškova lijekova. Uz to, EU sve više ovisi o trećim zemljama kad je riječ o uvozu lijekova i njihovih aktivnih sastojaka, a zabrinutost izazivaju i pitanja kao što su antimikrobna otpornost i okolišna održivost lijekova.

U okviru prethodno opisanih ciljeva strategija je instrument politike kojim se u narednim godinama nastoji unaprijediti ta važna područja i prilagoditi farmaceutski sustav EU-a.

Daljnji koraci

Komunikacija o farmaceutskoj strategiji za Europu uključuje niz mjera. Već se radi na određenim razvijenijim područjima, primjerice na reviziji zakonodavstva o lijekovima za rijetke i dječje bolesti. Strategija će se provoditi tijekom cijelog mandata ove Komisije, a 2022. predstavit će se prijedlog revizije zakonodavstva o farmaceutskim proizvodima. Komisija je 30. ožujka 2021. objavila svoj plan djelovanja za reviziju općeg zakonodavstva o farmaceutskim proizvodima.

Uskoro će ovdje biti objavljeno više pojedinosti o predstojećem radu i postignutom napretku.

Savjetovanje

Od objave strateškog plana djelovanja u lipnju 2020. Komisija je održala niz savjetovanja i sastanaka na kojima se temelji izrada strategije.

Komisija je uzela u obzir stajališta i prioritete zainteresiranih strana i javnosti te blisko surađuje s tijelima država članica u okviru svojih savjetodavnih odbora.

Dodatna savjetovanja predviđena su u fazi provedbe.

Savjetovanja o reviziji općeg zakonodavstva o farmaceutskim proizvodima:

.
Savjetovanja o Komunikaciji o farmaceutskoj strategiji za Europu:

Povezane informacije

Druge povezane informacije