Gå til hovedindholdet
Public Health

Risikovurdering

Det første tiltag mod en mulig grænseoverskridende sundhedstrussel er en vurdering af den risiko, truslen medfører. Det er vigtigt at kende

  • Oprindelse: Hvilken sygdom eller hvilket kemikalie forårsager udbruddet?
  • Overførsel Hvordan spredes den (f.eks. luftbåren ligesom influenza, via fødevarer ligesom salmonella eller af myg ligesom zikavirus)?
  • Følger: Hvad er følgerne for menneskers sundhed (f.eks. giver lungebetændelse osv.)?
  • Dødelighed: Hvor alvorlig er sygdommen, herunder dødelighed?

Svarene på spørgsmålene afgør tilsammen de forskellige indsatsmuligheder. Derudover kan vi som i tilfældet med covid-19 blive udsat for helt nye sygdomme, hvor vi er nødt til at planlægge en indsats, allerede inden vi kender svarene på alle spørgsmålene.

Ved Afgørelse 1082/2013/EU om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler har EU etableret en koordineret risikovurderingsmekanisme. Den indebærer, at man mobiliserer ekspertise fra relevante organer i EU og internationalt for at sikre en solid videnskabelig rådgivning som baggrund for processen med at koordinere indsatsen.

Hvilke agenturer udarbejder risikovurderinger?

På EU-niveau udarbejdes risikovurderinger af:

Hvis den krævede risikovurdering ligger helt eller delvist uden for de eksisterende EU-agenturers ansvarsområder, udarbejder Kommissionen en ad hoc-risikovurdering. For eksempel har Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (VKSM) ansvaret for at udarbejde risikovurderinger vedrørende folkesundheden i tilfælde af alvorlige grænseoverskridende kemiske sundhedstrusler.

I risikovurderingen tages der højde for tilgængelige relevante oplysninger, der fremlægges af andre enheder – især af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) – i tilfælde af folkesundhedskriser af international betydning.