Направо към основното съдържание
Public Health

Медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика играят важна роля за спасяването на човешки живот, като предоставят иновативни здравни решения за диагностика, профилактика, наблюдение, предвиждане, прогнозиране, лечение или облекчаване на заболявания.

ЕС има конкурентоспособен и иновативен сектор на медицинските изделия, който се характеризира с активната роля на малките и средните предприятия. Той се подкрепя от регулаторна рамка, чиято цел е да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар, като за основа се взема високото равнище на защита на здравето на пациентите и потребителите.

На пазара на ЕС има над 500 000 вида медицински изделия и медицински изделия за инвитро диагностика. Примери за медицински изделия са пластири, контактни лещи, рентгенови апарати, пейсмейкъри, гръдни импланти, софтуерни приложения и изкуствени тазобедрени стави. Медицинските изделия за инвитро диагностика се използват за изследвания на проби и включват кръвни тестове за ХИВ, тестове за бременност и системи за следене на кръвната захар на лица с диабет.

Секторът на медицинските изделия е от съществено значение за предоставянето на здравно обслужване на гражданите и е важен участник както в европейската, така и в световната икономика.

Секторни предизвикателства

Тъй като секторът на медицинските изделия се развива непрекъснато и бързо, осигуряването на устойчив набор от разпоредби, които гарантират безопасността, но и иновациите, може да създаде определени предизвикателства на национално, европейско и международно равнище.

  • Системи на обществено здравеопазване
    • Системите на обществено здравеопазване в ЕС трябва да се адаптират, за да отговорят на новите нужди, а за това се изисква развитие на общо разбиране на целите на здравеопазването с цел преодоляване на неравенствата и полагане на грижи за застаряващото общество.
  • Достъп до здравеопазване
    • Тъй като достъпът до здравно обслужване може да струва скъпо както на пациентите, така и на националните здравни системи, ЕС трябва да гарантира, че пациентите имат по-добър достъп до медицински изделия на достъпни цени.
  • Поддържане на иновациите
    • За да се насърчават иновациите, е необходимо научноизследователската и развойна дейност да се адаптира към научния и технологичния напредък и да се премине към кръгова и екологична икономика, като същевременно се запази конкурентоспособността.

Какво прави Европейската комисия?

Повишаването на конкурентоспособността наред с гарантирането на безопасността и действието на медицинските изделия е основна цел на Европейската комисия. За да постигне това, Комисията поддържа редовни контакти с пациентски и промишлени асоциации, за да проучва начините за осигуряване на достъп на пациентите до иновации, като същевременно подпомага предприятията и поддържа растежа.

Брексит

Latest updates

Documents