Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Имунизация в детска възраст

Имунизацията е безопасен и икономически ефективен начин за защита на хората — особено бебетата и малките деца — от определени инфекциозни болести. Всички страни от ЕС разполагат с имунизационни календари, в които се препоръчва какви ваксини да бъдат поставяни на децата и на каква възраст.

Въпреки това много деца в Европа не се ваксинират и остават уязвими от потенциално животозастрашаващи болести. Ключът към предотвратяване на сериозни последици в резултат на това е да се гарантира, че всяка общност не само е добре подготвена, но и добре информирана.

Да се опровергават митове, да се популяризират основани на науката аргументи и да се направи така, че хората да разберат колко важни са ваксините на всеки етап от живота е също толкова важно, колкото предоставянето на равен достъп до наличните ваксини, които могат да предпазят хората.

Повишаване на равнището на имунизация в детска възраст на ниво ЕС

След като в заключенията на Съвета относно имунизациите в детска възраст от 2011 г. бе постигнато съгласие относно необходимостта от подобряване на имунизациите при децата на равнище ЕС, Комисията (заедно с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA)) оказва подкрепа на страните от ЕС, като:

  • им предоставя съвети относно най-добрите практики при избухване на епидемии от болести, предотвратими чрез ваксинация;
  • финансира проекти в областта на имунизацията чрез здравната програма;
  • подобрява данните за наблюдение на ваксинационното покритие (чрез мрежата EUVAC);
  • насърчава европейските асоциации на медицински специалисти да популяризират имунизациите в детска възраст сред родителите;
  • предоставя обективна и основана на факти информация на медицинските специалисти (например европейските публични оценъчни доклади).