Skip to main content
Public Health

Vaikų imunizacija

Imunizacija – saugus ir ekonomiškas būdas apsaugoti žmones, ypač kūdikius ir mažus vaikus, nuo tam tikrų infekcinių ligų. Visos ES šalys turi savo skiepijimo planus, kuriuose rekomenduojama, kada reikėtų skiepyti vaikus.

Nepaisant to, Europoje daug vaikų lieka nepaskiepyti ir dėl to gali susirgti gyvybei pavojingomis ligomis. Kad būtų išvengta sunkių padarinių, itin svarbu užtikrinti, kad kiekviena bendruomenė būtų ne tik pasirengusi, bet ir gerai informuota.

Išsklaidyti mitus, skatinti mokslu grindžiamus argumentus ir pasirūpinti, kad žmonės suprastų skiepų svarbą visais gyvenimo etapais, yra taip pat svarbu, kaip ir suteikti vienodas galimybes pasinaudoti skiepais, kurių yra jiems apsaugoti.

Vaikų imunizacijos gerinimas ES

2011 m. Taryba savo išvadose dėl vaikų imunizacijos paskelbė apie būtinybę gerinti vaikų imunizaciją ES. Komisija (drauge su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (ECDC) ir Europos vaistų agentūra (EMA)) remia ES šalis tokiais būdais:

  • pataria, kokių priemonių imtis per ligų, kurioms galima užkirsti kelią skiepais, protrūkius;
  • pagal Sveikatos programą finansuoja imunizacijos projektus;
  • padeda rinkti duomenis, sudarančius sąlygas stebėti skiepijimo rodiklius (tam pasitelktas tinklas EUVAC);
  • skatina Europos sveikatos priežiūros specialistų asociacijas padėti įtikinti tėvus, kad labai svarbu skiepyti vaikus;
  • teikia objektyvią ir įrodymais pagrįstą informaciją sveikatos priežiūros specialistams (pvz., Europos viešus vertinimo protokolus).