Przejdź do treści głównej
Public Health

Szczepienia dzieci

Szczepienia to bezpieczny i oszczędny sposób ochrony przed niektórymi chorobami zakaźnymi. Dotyczy to szczególnie niemowląt i małych dzieci. Wszystkie kraje UE mają swój „kalendarz szczepień”, czyli listę szczepień obowiązkowych dla dzieci w danym wieku.

Jednak mimo tego ciągle zbyt dużo dzieci w Europie nie jest szczepionych i w związku z tym jest narażonych na choroby potencjalnie zagrażające ich życiu. Kluczem do zapobiegania poważnym konsekwencjom jest zagwarantowanie, że każda społeczność jest nie tylko przygotowana, ale także dobrze poinformowana.

Obalanie mitów, promowanie argumentów opartych na badaniach naukowych oraz zagwarantowanie, że ludzie rozumieją znaczenie szczepionek na każdym etapie życia, to aspekty równie ważne, jak zapewnienie sprawiedliwego dostępu do szczepionek.

Więcej zaszczepionych dzieci w UE

W 2011 r. przywódcy krajów UE zawarli porozumienie w sprawie konieczności zwiększenia liczby szczepień dziecięcych w UE (zob. konkluzje Rady w sprawie szczepień dziecięcych). W związku z tym Komisja wraz z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejską Agencją ds. Leków (EMA) wspiera kraje UE w realizacji tego zadania:

  • doradza im w dziedzinie najlepszych praktyk w razie pojawienia się ognisk chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia
  • finansuje projekty dotyczące szczepień w ramach programu w dziedzinie zdrowia
  • działa na rzecz poprawy danych umożliwiających monitorowanie zasięgu szczepień (za pośrednictwem sieci EUVAC)
  • zachęca europejskie stowarzyszenia pracowników służby zdrowia do szerzenia wiedzy na temat szczepień dziecięcych wśród rodziców
  • dostarcza obiektywnych i opartych na faktach informacji pracownikom służby zdrowia (np. Europejskie Publiczne Sprawozdania Oceniające).