Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Bērnu vakcinācija

Vakcinācija ir drošs un izmaksu ziņā izdevīgs veids, kā cilvēkus — jo īpaši zīdaiņus un mazus bērnus — aizsargāt no dažām infekcijas slimībām. Visās ES dalībvalstīs ir vakcinācijas grafiks, kurā norādīts, kādas potes ieteicamas dažāda vecuma bērniem.

Tomēr daudzi bērni Eiropā joprojām nav potēti un var saslimt ar slimībām, kas var būt dzīvībai bīstamas. Lai izvairītos no iespējamām nopietnām sekām, ir jāpanāk, ka katra kopiena ir ne tikai labi sagatavota, bet arī labi informēta.

Kliedēt mītus, popularizēt uz zinātnes atziņām pamatotus argumentus un nodrošināt, ka cilvēki izprot, cik svarīgas ir vakcīnas visos dzīves posmos, ir tikpat svarīgi kā nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi pieejamām vakcīnām, kuras var aizsargāt cilvēkus.

ES līmeņa pasākumi, kuru mērķis ir palielināt vakcinēto bērnu skaitu

Kopš 2011. gada, kad tika panākta ES līmeņa vienošanās par nepieciešamību uzlabot bērnu vakcināciju (Padomes secinājumi par bērnu imunizāciju), Eiropas Komisija (kopā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) un Eiropas Zāļu aģentūru (EMA)) sniedz ES dalībvalstīm šādu palīdzību:

  • sniedz padomus par pasākumiem, kas ir vispiemērotākie tādu slimību epidēmiju gadījumā, no kurām var izvairīties potējoties;
  • no Veselības programmas līdzekļiem finansē vakcinācijas projektus;
  • uzlabo datus, kas vajadzīgi, lai varētu novērot vakcinēto bērnu īpatsvaru (ar tīkla EUVAC palīdzību);
  • mudina Eiropas veselības aprūpes speciālistu apvienības, lai tās palīdz pārliecināt vecākus, ka bērni ir jāvakcinē;
  • sniedz objektīvu un zinātniski pamatotu informāciju veselības aprūpes darbiniekiem (piemēram, Eiropas atklātos novērtējuma ziņojumus).