Skip to main content
Public Health

Imunizacija otrok

Cepljenje je varen in učinkovit način zaščite ljudi – zlasti dojenčkov in mlajših otrok – pred nekaterimi nalezljivimi boleznimi. Vse države EU imajo program cepljenja in priporočajo cepljenje otrok pri različni starosti.

Kljub temu je v Evropi veliko otrok, ki niso cepljeni, zato so izpostavljeni morebitnim življenjsko nevarnim boleznim. Da bi preprečili resne posledice zaradi necepljenja, moramo zagotoviti, da je vsaka skupnost ne samo pripravljena na cepljenje ampak tudi ustrezno informirana.

Razkrivanje neresnic, promoviranje znanstveno utemeljenih dejstev in zagotavljanje, da posamezniki razumejo pomen cepljenja v vsakem življenjskem obdobju, je enako pomembno kot zagotavljanje pravičnega dostopa do cepiv, ki ščitijo pred boleznimi.

Povečanje precepljenosti otrok na ravni EU

Svet je leta 2011 v svojih sklepih o cepljenju otrok zapisal, da je treba okrepiti precepljenost otrok na ravni EU. Evropska komisija (skupaj z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Evropsko agencijo za zdravila (EMA)) podpira države EU na naslednje načine: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.2…

  • s priporočili o najboljših ukrepih pri izbruhu bolezni, ki jih lahko preprečimo s cepljenjem
  • s financiranjem projektov cepljenja prek zdravstvenega programa
  • z izpopolnjenimi podatki za spremljanje precepljenja (prek mreže EUVAC)
  • s spodbujanjem evropskih združenj zdravstvenih delavcev, da starše spodbujajo k cepljenju otrok
  • z zagotavljanjem objektivnih informacij, ki temeljijo na dejstvih (npr.: evropska javna poročila o oceni zdravila) za zdravstvene delavce